Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog - Neprocjenjiv doživljaj - Zagreb
Lisinski subotom 2011.
Pretraživanje
Ključna riječ
Od datuma
   Odaberite datum...
Do datuma
   Odaberite datum...
Programi
Sve
Lisinski nedjeljom
Dan dvorane
Lisinski subotom
Metropolitan u Lisinskom
Jazz.hr 2012./2013.
Festival Kvarner
Jazz.hr/Jesen
Mladi u Lisinskom & HDGU
Cantus ansambl & Lisinski
Majstorski ciklus
Svijet glazbe
Bijeli ciklus
Crveni ciklus
Plavi ciklus
Regionalni ciklus
Zvjezdani ciklus
Gudački kvartet Porin
Gudački kvartet Sebastian
3. Zagreb Brass Festival
Ostalo
Prostor
Prikazana su sva događanja.